<?php
$data 
=
array (
  
=> 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 07:00 Hora de salida: 07:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
  
=> 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 08:00 Hora de salida: 08:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
  
=> 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 09:00 Hora de salida: 09:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
  
=> 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 10:00 Hora de salida: 10:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
  
=> 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 11:00 Hora de salida: 11:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
  
=> 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 12:00 Hora de salida: 12:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
  
=> 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 13:00 Hora de salida: 13:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
  
=> 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 14:00 Hora de salida: 14:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
  
=> 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 15:00 Hora de salida: 15:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
  
10 => 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 16:00 Hora de salida: 16:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
  
11 => 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 17:00 Hora de salida: 17:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
  
12 => 
  array (
    
'orden' => 
    array (
      
=> 
      array (
        
=> 'ID:1 Hora de llegada: 18:00 Hora de salida: 18:15',
      ),
    ),
    
'faltantes' => false,
  ),
);
?>